​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ANDREJA BOREC, univ. dipl. inž. kmet.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: Vila Pohorski dvorec
Službeni telefon: 613 08 64
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 12470
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 20.6.2017 za področje:
    • razvoj podeželja
  • Izredni profesor od 29.3.2017 do 28.3.2022 za področje:
    • agroekologija
Članstva
  • Delovna skupina za trajnostni urbani razvoj UM (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​