​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. VESNA BUKOVAC, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: G215
Službeni telefon: 320 90 38
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 15068
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 29.9.2016 do 28.9.2021 za področje:
    • agrokemija

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​