​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. EVA JEREB, univ. dipl. org.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 305
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 277
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 16251
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 16.11.2010 za področje:
    • kadrovsko-informacijsko
Članstva
  • Komisija za študijske zadeve FOV (član)
  • Etična komisija FOV (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Mandati
  • Član senata
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​