​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. BORUT WERBER, univ. dipl. org.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 803
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 293
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 12242
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 29.8.2018 do 28.8.2023 za področje:
    • informacijski sistemi
Članstva
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti FOV (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​