​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. TOMAŽ KERN, univ. dipl. org.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 804
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 279
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 12476
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 31.3.2009 za področje:
    • organizacijski in informacijski sistemi
Članstva
  • Delovna skupina za pripravo podlage za izboljšanje organizac (član)
  • Senat Univerze v Mariboru (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Mandati
  • Poslovodni odbor
  • Član senata
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​