​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ROBERT LESKOVAR, univ. dipl. org.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 212
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 230
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.fov.um.si
Šifra raziskovalca: 07112
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 21.6.2011 za področje:
    • kakovost in informacijski sistemi
Članstva
  • Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FOV (član)
  • Delovna skupina za pripravo podlage za izboljšanje organizac (član)
  • Akademski zbor FOV (član)
Mandati
  • Predstojnik katedre
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​