​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ZVONKO BALANTIČ, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za organizacijske vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 213
Službeni telefon: +386 (4) 23 74 266
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www1.fov.uni-mb.si/balantic
Šifra raziskovalca: 11833
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 23.6.2009 za področje:
    • človek v delovnem procesu
Mandati
  • Predstojnik katedre
  • Član senata
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​