​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. VITO TIČ, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: S18-19
Službeni telefon: +386 (2) 220 7613
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://laoh.fs.um.si/html/vito_tic.html
Šifra raziskovalca: 36088
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 11.5.2016 do 10.5.2021 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Mandati
  • Koordinator projekta Formula Student
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​