​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. VITO TIČ, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: S18-19
Službeni telefon: +386 (2) 220 7613
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://laoh.fs.um.si/html/vito_tic.html
Šifra raziskovalca: 36088
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 02.6.2021 do 01.6.2026 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Mandati
  • Koordinator projekta Formula Student
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​