​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. VESNA RIJAVEC, univ. dipl. prav.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Pravna fakulteta
Delovno mesto: DEKAN / DIREKTOR ČLANICE UNIVERZE OZ.DRUGE ČLANICE UNIVERZE
Prostor: 105
Službeni telefon: +386 (0)2 25 04 234
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: www.pf.um.si
Šifra raziskovalca: 13039
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 17.4.2007 za področje:
    • civilno pravo
Članstva
  • Senat Univerze v Mariboru (član)
  • Akademski zbor PF (član)
  • Poslovodni odbor PF (predsednik)
  • Senat PF (predsednik)
Mandati
  • Dekan
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​