​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
dr. ALJOŠA KOŠAK, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
Prostor: BEL-7
Službeni telefon: +386 (2) 333 5669
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fs.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 22280
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografija




Vizitka za prenos podatkov v obliki vCard



Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​