​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. SIMON KLANČNIK, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: A-421
Službeni telefon: +386 (2) 220 7601
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-odrezavanje/osebje/
Šifra raziskovalca: 29571
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 03.2.2021 do 02.2.2026 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Članstva
  • Disciplinsko sodišče I. stopnje FS (namestnik člana)
Mandati
  • Vodja laboratorija za odrezavanje
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​