​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. JURIJ ILJAŽ, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-408
Službeni telefon: +386 (2) 220 7784
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://iepoi.fs.um.si/sl/p/jurij-iljaz
Šifra raziskovalca: 29573
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 06.6.2018 do 05.6.2023 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​