​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. DANIELA ZAVEC, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-inteligentne-obdelovalne...
Šifra raziskovalca: 18692
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 09.1.2019 do 08.1.2024 za področje:
    • tekstilstvo


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​