​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. SONJA ŠOSTAR TURK, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za zdravstvene vede
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: 113 (FZV), A-425 (FS)
Službeni telefon: +386 (2) 300 47 05
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 06095
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
 • Redni profesor od 21.3.2006 za področje:
  • okoljevarstveno inženirstvo
  • tekstilna kemija
Članstva
 • FZV - Delovna skupina promocijo fakultete (predsednik)
 • FZV - Delovna skupina za pripravo podipl.štud. 3.st. ZN (predsednik)
 • FZV - Delovna skupina za pripravo idejnega načrta za obnovo. (član)
 • Delovna skupina za pripravo idejnega načrta za obnovo stavbe (član)
 • FZV_Del. skupina za pripravo 2. st. Gerontološka ZN (predsednik)
 • FZV_Del. skupina za pripravo 2. st. Urgentna stanja (predsednik)
 • FZV - Akademski zbor (član)
Mandati
 • Prodekan prodekanica za podiplomski študij
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​