​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. TINA TOMAŽIČ, univ. dipl. ekon.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-M.28
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 365
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 32872
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 25.8.2017 do 24.8.2022 za področje:
    • medijske komunikacije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​