​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. ANITA PRAPOTNIK BRDNIK, univ. dipl. fiz.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: A-436
Službeni telefon: +386 (2) 22 94 314
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 21550
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 27.5.2017 do 26.5.2022 za področje:
    • fizika
Mandati
  • Senat FGPA član senata
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​