​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. SUZANA ŽILIČ FIŠER, univ. dipl. nov.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-M.24
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 293
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 28199
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 19.5.2017 do 18.5.2022 za področje:
    • medijske komunikacije
Mandati
  • Predstojnik inštituta 7038700 - Inštitut za medijske komunikacije
  • Vodja laboratorija 7038704 - Laboratorij za medijske tehnologije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​