​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MITJA TRUNTIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: G3-K1-03
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 339
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 25427
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 19.4.2019 do 18.4.2024 za področje:
    • elektrotehnika
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​