​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. SIMONA VAJNHANDL, prof. biol.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
Prostor: D1-101
Službeni telefon: +386 (2) 220 7936
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/itkek/lakbp/ang/8.htm
Šifra raziskovalca: 23461
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 06.6.2018 do 05.6.2023 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
Članstva
  • Komisija za ocenjevanje kakovosti FS (član)

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​