​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. KATJA UDIR MIŠIČ, dipl. oblik. (UN)
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-M.29
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 364
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 24677
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 20.3.2020 do 19.3.2025 za področje:
    • medijske komunikacije
  • Predavatelj od 22.6.2018 do 21.6.2023 za področje:
    • medijske komunikacije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​