​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. ALENKA OJSTRŠEK, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC
Prostor: J2-410, FERI G3-P1-16
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 935
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-barvanje-barvno-metriko-...
Šifra raziskovalca: 22407
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 02.3.2021 do 01.3.2026 za področje:
    • materiali


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​