​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. JOŽEF PREDAN, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: A-002
Službeni telefon: +386 (2) 220 7662
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-strojne-elemente-in-kons...
Šifra raziskovalca: 21382
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 28.2.2017 do 27.2.2022 za področje:
    • konstruiranje
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​