​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. DARINKA FAKIN, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-411/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7637
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-barvanje-barvno-metriko-...
Šifra raziskovalca: 07004
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 16.6.2015 za področje:
    • materiali
Članstva
  • Senat FS (član)
  • Poslovodni odbor FS (član)
  • Delovna skupina poslovodnega odbora FS (član)
  • Senat Univerze v Mariboru (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za barvanje, barvno metriko in ekologijo plemenitenja
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​