​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. KAJA POGAČAR, univ. dipl. inž. arh.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: Krekova 2, K 209
Službeni telefon: +386 (2) 22 94 716
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fgpa.um.si/osebje/kaja.pogacar
Šifra raziskovalca: 21695
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 30.6.2021 do 29.6.2026 za področje:
    • arhitektura in prostorsko načrtovanje
Članstva
  • Komisija za promocijo FGPA (predsednik)
  • Komisija za študijske zadeve FGPA (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​