​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. UROŠ ŽUPERL, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: A-001/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7621
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-mehatroniko/osebje/
Šifra raziskovalca: 20232
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 11.1.2017 do 10.1.2022 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Članstva
  • Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FS (član)
  • Delovna skupina za promocijo študija na FS (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za mehatroniko
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​