​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. MIRAN RODIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G-1106
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 308
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 16033
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 24.4.2019 do 23.4.2024 za področje:
    • elektrotehnika
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​