​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. LUCIJA ČREPINŠEK LIPUŠ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: D1-008/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7762
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://ltm.fs.um.si/o-nas/
Šifra raziskovalca: 12668
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 05.7.2017 do 04.7.2022 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​