​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. LEA SPINDLER, univ. dipl. fiz.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-224
Službeni telefon: +386 (2) 220 7822
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fs.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 18691
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografija



Habilitacijski nazivi
  • Docent od 25.3.2017 do 24.3.2022 za področje:
    • fizika
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCard



Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​