​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. NATAŠA VUJICA HERZOG, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-323
Službeni telefon: +386 (2) 220 7635
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://lanps.fs.um.si/zaposleni/
Šifra raziskovalca: 17111
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 10.5.2017 do 09.5.2022 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Mandati
  • Koordinator Erasmus programa za področje strojništva
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​