​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. STANISLAV PEHAN, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-229/3
Službeni telefon: +386 (2) 220 7703
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-vrednotenje-konstrukcij/...
Šifra raziskovalca: 03700
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 24.2.2020 do 23.2.2025 za področje:
    • konstruiranje
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​