​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. ALEŠ HACE, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-2N.34
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 301
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 15373
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 27.2.2020 do 26.2.2025 za področje:
    • elektrotehnika
Mandati
  • Predstojnik 7038400 - Inštitut za robotiko
  • Vodja laboratorija 7038402 - Laboratorij za industrijsko robotiko
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​