​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
viš. pred. dr. SAMO ULAGA, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Višji predavatelj
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2-412
Službeni telefon: +386 (2) 220 7706
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/iko/larkon/Ulaga/
Šifra raziskovalca: 11115
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Višji predavatelj od 05.4.2017 do 04.4.2022 za področje:
    • konstruiranje
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​