​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. JURIJ AVSEC, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za energetiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: FE 103
Službeni telefon: +386 (7) 62 02 217
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 10827
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 17.12.2013 za področje:
    • energetika
Mandati
  • Prodekan Prodekan za izobraževalno dejavnost
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​