​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. FRANC ZUPANIČ, univ.dipl.inž. metal.in mater.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: B-001
Službeni telefon: +386 (2) 220 7863
Mobilni telefon: +386 (51) 342 842
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-materiale/osebje/
Šifra raziskovalca: 12295
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 10.4.2012 za področje:
    • materiali
Članstva
  • Senat FS (član)
  • Delovna skupina poslovodnega odbora FS (predsednik)
  • Poslovodni odbor FS (namestnik)
Mandati
  • Vodja laboratorija za materiale
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​