​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. JURE RAVNIK, univ. dipl. fiz.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-401
Službeni telefon: +386 (2) 220 7745
Mobilni telefon: +386 (31) 463 141
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://kepoi.fs.um.si/sl/p/jure-ravnik
Šifra raziskovalca: 24331
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 27.3.2018 za področje:
    • energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
Članstva
  • Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve FS (član)
Mandati
  • Vodja laboratorija za prenosne pojave v tekočinah in trdninah
  • Predstojnik Raziskovalnega inštituta za strojništvo
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​