​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. ALENKA HREN, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: G2-2N.45
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 332
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 08429
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 27.9.2018 do 26.9.2023 za področje:
    • elektrotehnika
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​