​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. FRANC MIHALIČ, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G2-2N.45
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 331
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 13245
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 31.8.2017 do 30.8.2022 za področje:
    • elektrotehnika
Mandati
  • Namestnik predstojnika 7038400 - Inštitut za robotiko
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​