​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
KAJA ZADRAVEC, dipl.inž.kem.teh.
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1
Šifra raziskovalca: 55641
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografija

Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​