​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. JANI HUMAR, mag. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: J2 229/5
Službeni telefon: +386 (2) 220 7513
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 56014
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 06.10.2021 do 05.10.2024 za področje:
    • konstruiranje


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​