​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
doc. dr. THOMAS LUXBACHER
Habilitacijski naziv:    Docent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 51230
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Docent od 19.2.2020 do 18.2.2025 za področje:
    • Materiali


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​