​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. BREDA KEGL, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-0204
Službeni telefon: +386 (2) 220 7732
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://kepoi.fs.um.si/sl/p/breda-kegl
Šifra raziskovalca: 01365
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 22.9.2009 za področje:
    • toplotni stroji in naprave
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​