​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ALEKSANDRA LOBNIK, univ. dipl. inž. tekst.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J2-2202
Službeni telefon: +386 (2) 220 7912, +386 (2) 333 5664
Mobilni telefon: +386 (31) 661 304
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fs.uni-mb.si/
Šifra raziskovalca: 01407
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Redni profesor od 16.12.2008 za področje:
    • okoljevarstveno inženirstvo
Mandati
  • Predstojnik centra za senzorsko tehniko
  • Vodja laboratorija za kemijo in okoljevarstvo
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​