​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
red. prof. dr. ZORAN REN, univ. dipl. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Redni profesor
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: B-309
Službeni telefon: +386 (2) 220 7702
Mobilni telefon: +386 (41) 727 702
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-zahtevne-inzenirske-simu...
Šifra raziskovalca: 08779
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
 • Redni profesor od 13.12.2005 za področje:
  • mehanika
  • strojni elementi, konstruiranje in tribologija
Članstva
 • Delovna skupina za spremljanje sistema vrednotenja znanstve. (član)
 • Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta za enake možno (član)
 • Delovna skupina za pripravo meril za ocenjevanje pedagoških  (član)
 • Delovna skupina za izvedbo projekta Athena (član)
Mandati
 • Prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru
 • Vodja laboratorija za zahtevne inženirske simulacije
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​