​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
dr. NENA DIMITRUŠEV, univ. dipl. inž. tekst.
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM
Prostor: D1-113
Službeni telefon: +386 (2) 333 5663
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.cst.si/o-nas/sodelavci/
Šifra raziskovalca: 35013
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografija

Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​