​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. MATJAŽ DEBEVC, univ. dipl. inž. el.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: G-404
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 105
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 08430
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 21.5.2021 do 20.5.2026 za področje:
    • medijske komunikacije
Članstva
  • Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta za enake možno (član)
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​