​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. TADEJ PERŠAK, mag. inž. meh.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC
Prostor: C-101/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7727
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-odrezavanje/osebje/
Šifra raziskovalca: 51004
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 04.3.2020 do 03.3.2023 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi
Najava

  Pedagoška najava


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​