​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. JAKOB ŠAFARIČ, mag. inž. meh.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC
Prostor: D1-008/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7583
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://ltm.fs.um.si/o-nas/
Šifra raziskovalca: 52026
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 14.12.2018 do 13.12.2021 za področje:
    • elektrotehnika


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​