​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. JURE DOMAJNKO, mag. inž. elektroteh.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC
Prostor: G3-K1-03
Službeni telefon: +386 (2) 22 07 337
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Šifra raziskovalca: 53395
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 23.8.2019 do 22.8.2022 za področje:
    • elektrotehnika


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​