​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
asist. JERNEJ HERNAVS, mag. inž. str.
Habilitacijski naziv:    Asistent
Članica: Fakulteta za strojništvo
Delovno mesto: ASISTENT
Prostor: C-101/1
Službeni telefon: +386 (2) 220 7590
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: https://www.fs.um.si/laboratorij-za-odrezavanje/osebje/
Šifra raziskovalca: 51822
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Asistent od 01.12.2021 do 30.11.2024 za področje:
    • proizvodne tehnologije in sistemi


Za pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​