​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​
izr. prof. dr. BOJAN ŽLENDER, univ. dipl. inž. grad.
Habilitacijski naziv:    Izredni profesor
Članica: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ
Prostor: J1 -109
Službeni telefon: +386 (2) 22 94 328
Mobilni telefon: +386 (41) 775 167
E-pošta: [Prikaži e-poštni naslov]
Spletni naslov: http://www.fgpa.um.si/osebje/bojan.zlender
Šifra raziskovalca: 07508
SicrisSicris izpis
CobissOsebna bibliografijaHabilitacijski nazivi
  • Izredni profesor od 22.4.2015 do 21.4.2020 za področje:
    • gradbeništvo
Članstva
  • KOMISIJA ZA ZALOŽNIŠKO IN INFORMACIJSKO DEJAVNOST UM FGPA (član)
Mandati
  • Predstojnik inštituta INŠTITUT ZA GEODEHNIKO
  • Vodja laboratorija LABORATORIJ ZA MEHANIKO TAL
Najava

  Pedagoška najava

Vizitka za prenos podatkov v obliki vCardZa pravilnost informacij skrbijo kadrovske službe članic in drugih članic UM.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
​​
​​​
​​